Pej. Pengarah

Program Tagal & Pemuliharaan Sumber

  1. Khidmat nasihat teknikal kepada Jawatan Kuasa komuniti dari segi pemilihan tapak, kesesuaian tapak dan pengwujudan zon-zon tagal.
  2. Taklimat mengenai program tagal kepada komuniti yang berminat untuk mewujudkan tagal di komuniti mereka serta pengwujudan JK tagal.