Fisheries Statistics

Fisheries Statistics

No Title Size
1 Jad 1.1 Gross Fish Production Sabah, 2021 32.8 KB
2 Jad 1.2 Annual Series of Marine Fish Landing, 1996-2021 122 KB
3 Jad 2.1 Landing of Marine Fish by Districts and Month, Sabah 2021 124 KB
4 Jad 2.1.2 Landing of Marine Fish by District and Fishing Gear Group 2021 44.8 KB
5 Jad 5.1.2 Landing and Value of Marine Captured Fish by District, 2017-2021 32.1 KB
6 Jad 14.1 Anggaran Pengeluaran Ternakan Air Payau 1996-2021 95.2 KB
7 Jad 14.2 Pengeluaran Akuakultur Sistem Ternakan Air Payau Mengikut Daerah, 2021 43.4 KB
8 Jad 14.6 Anggaran Pengeluaran Rumpai Laut Sabah 1996-2021 94.1 KB
9 Jad 14.7 Anggaran Pengeluaran Rumpai Laut Mengikut Daerah, 2021 26.0 KB
10 Jad 14.8 Anggaran Pengeluaran Ikan Air Tawar Sabah 1996-2021 100 KB
11 Jad 14.9 Anggaran Pengeluaran Ternakan Ikan Air Tawar Mengikut Spesis, 2021 40.7 KB
12 Jad 15.1 Eksport&Import Komoditi Perikanan, 1996-2021 137 KB
13 Jad 15.5 Import&Eksport by Komoditi&negara 2021 991 KB
14 Klasifikasi Perangkaan Piawaian Ikan 206 KB
15 Buku Direktori Maklumat Industri Perikanan 2023 1.99 MB