Visi

Industri Perikanan yang mampan, progresif, moden dan kompetatif.

Misi

Mengurus dan Membangun Industri Perikanan yang mampan, progresif dengan impak positif yang maksima kepada seluruh rakyat Sabah.