Visi

Menjadi pemimpin utama di Negeri Sabah dalam pengurusan mapan perikanan, akuakultur dan alam sekitar akuatik dan sebagai organisasi peneraju utama untuk membawa pembangunan kepada para nelayan, penternak ikan dan ahli-ahli komuniti perikanan umum di Sabah.

Misi

Misi kami adalah untuk mengurus dan membangun industri perikanan selaras dengan matlamat mewujudkan satu sektor yang moden dan komersil, memberi peluang dan faedah maksimum kepada semua sektor dalam industri perikanan serta untuk menjamin pembangunan yang berterusan dan lestari.