Direktori Kakitangan

Ketua Serta Pegawai Kanan Jabatan

Pengarah Perikanan Sabah

GODFERY @ GODFERY KISSEY

Timbalan Pengarah Perikanan (Pembangunan)

AZHAR BIN KASSIM