Pegawai Kanan

PENGARAH

Azhar Kassim
Dip. (Fisheries) - UPM
B.Sc (Fisheries) - UMT
ADK
Tel : 088-235961
E-mail: Azhar.Kassim@sabah.gov.my

Timbalan Pengarah (Pembangunan)

(Belum Diisi)

Timbalan Pengarah (Operasi)

Dr. Hjh. Norasma Dacho
B.Sc (Psychology), AA Degree (Criminology), USA
M.Sc (Aquaculture), Stirling, Scotland, UK
PhD (Aquaculture) - UMS
Tel : 088-2427664
E-mail: Norasma.Dacho@sabah.gov.my

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Perancangan)

Saili Hj. Libi
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-252734
E-mail: Saili.Libi@sabah.gov.my

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Pengurusan Sumber dan Konservasi)

(Belum Diisi)

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Latihan dan Kerjaya)

Talip Hasan
B. Soc. Sc. (Hons) - USM
M. Sc. (Fisheries) England, UK
ADK
Tel : 088-246494 (DL) 088-235966 (Ext: 196)
E-mail: Talip.Hassan@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Biosekuriti)

Dr. Shuhadah Mustapha
B.Sc (Aquaculture) - UPM
M.Sc (Waste Management with Environmental Management) Scotland, UK
PhD. (Biotechnology) - UMS
Tel : 088-428416
E-mail: Shuhadah.Mustaphal@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Khidmat Pengurusan)

Harmidi Zaffuan Hashim
B.Sc (Sains Sosial) - UKM
M.Sc (Pengurusan Modal Manusia) - UMS
Tel : 088-235966
E-mail: HarmidiZaffuan.Hashim@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pelesenan dan Permit)

Lawrence Kissol Jr.
B.Sc (Zoology) - UKM
Tel : 088-218807
E-mail: Lawrence.Kissol@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pengurusan Industri Perikanan dan Pelaburan)

Dorothy Chung
B.Sc (Aquaculture) - UPM
Tel : 088-235966
E-mail: Dorothy.VSChung@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Penguatkuasaan dan Kawalselia)

Mohd. Yusoff Abdullah
B.Sc (Aquaculture) - UPM
Tel : 088-236201
E-mail: MohdYusoff.Abdullah@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Penggunaan Tanah dan Alam Sekitar)

Matlan @ Abd. Rahim Thaufeck
B.Sc (Fisheries) - UPM
M.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-235966
E-mail: Matlan.Thaufeck@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pembangunan Akuakultur Air Tawar)

Tony Ayung Dainal
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-428416
E-mail: Tony.Dainal@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pembangunan Akuakultur Marin)

Abd. Manaf Datu Unjung
B.Sc (Sains Perikanan) - UPM
Tel : 088-428416
E-mail: AbdManaf.Unjung@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pengurusan Wilayah dan Perhubungan Awam)

Ruzlee Jumatin
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc. Aquaculture (Hons) - UMS
Tel : 088-428416
E-mail: Ruzlee.Jumatin@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pembangunan Marin)

Ernest Jinuat
B.Sc (Zoologi) - UKM
Tel : 088-235966
E-mail: Ernest.Jinuat@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pengurusan Teknologi Maklumat dan Pendigitalan)

Irman Isnain
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc (Environmental Science) - UMS
M.Sc (Marine Science) - UMS
Tel : 088-428416
E-mail: Irman.Isnain@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pengurusan Perangkaan dan Data)

Angelene H. Lojutan
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc (Marine Biology) Newcastle, UK
Tel : 088-428416
E-mail: Angelene.Lojutan@sabah.gov.my

Ketua Cawangan (Pentadbiran)

Jubaidah Siti Zubaidah Abdul Hamid
B. (Business Administration) - UNITAR
Tel : 088-235966
E-mail: Jubaidah.AbdHamid@sabah.gov.my

Ketua Cawangan (Akaun)

Ellyn Patrick Assang
Diploma Perakaunan - (UiTM)
Tel : 088-235966
E-mail: Ellyn.Assang@sabah.gov.my

Ketua Cawangan (Perkhidmatan)

Asnizah binti Zulkefli
Tel : 088-235966
E-mail: Asnizah.Zulkefli@sabah.gov.my