Pegawai Kanan

PENGARAH

Azhar Kassim
Dip. (Fisheries) - UPM
B.Sc (Fisheries) - UMT
Cert. of Fishing Gear & Method (JAPAN)
ADK, ASDK
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Azhar.Kassim@sabah.gov.my

Timbalan Pengarah (Pembangunan)

Dr. Shuhadah Mustapha
B.Sc (Aquaculture) - UPM
M.Sc (Waste Management with Environmental Management) Scotland, UK
PhD. (Biotechnology) - UMS
ADK
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Shuhadah.Mustapha@sabah.gov.my

Timbalan Pengarah (Operasi)

Lawrence Kissol Jr.
B.Sc (Zoology) - UKM
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Lawrence.Kissol@sabah.gov.my

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Pengurusan Sumber dan Konservasi)

Mohd. Yusoff Abdullah
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: MohdYusoff.Abdullah@sabah.gov.my

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Perancangan)

Chung Vui Sheong @ Dorothy Chung
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Dorothy.VSChung@sabah.gov.my

Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Khidmat Pengurusan)

Lakinah binti Tangkoko
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Lakinah.Tangkoko@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Biosekuriti)

Matlan @ Abd. Rahim Thaufeck
B.Sc (Fisheries) - UPM
M.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-428416
E-mail: Matlan.Thaufeck@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalselia)

Ruzlee Jumatin
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc. Aquaculture (Hons) - UMS
Tel : 088-428416
E-mail: Ruzlee.Jumatin@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pembangunan Akuakultur Air Tawar)

Tony Ayung Dainal
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-428416
E-mail: Tony.Dainal@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pembangunan Akuakultur Marin)

Abd. Manaf Datu Unjung
B.Sc (Fisheries) - UPM
Tel : 088-428416
E-mail: AbdManaf.Unjung@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pengurusan Industri Perikanan dan Pelaburan)

Irman bin Isnain
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc (Environmental Science) - UMS
M.Sc (Fisheries Science) - UMS
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Irman.Isnain@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pelesenan dan Permit)

Ernest Jinuat
B.Sc (Zoology) - UKM
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Ernest.Jinuat@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Pengurusan Statistik dan Data)

Angelene H. Lojutan
Diploma Perikanan - UPM
B.Sc (Marine Biology) Newcastle, UK
Tel : 088-428416
E-mail: Angelene.Lojutan@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Bahagian Pengurusan Wilayah dan Perhubungan Awam)

Rendy Fazhrin bin Sairin
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Rendy.Sairin@sabah.gov.my

Penolong Pengarah Kanan (Bahagian Latihan dan Kerjaya)

Ainun Jariah Jeropakal
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail: Ainun.Jeropakal@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Bahagian Penggunaan Tanah dan Alam Sekitar)

Zamani Nayan
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail : MohdZamani.Nayan@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Bahagian Pembangunan Marin)

Spencer Ryan Justin
B.Sc Marine Biology (Hons) - UMS
Tel : 088-235966 / 088-245481
E-mail : Spencer.Justin@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat dan Pendigitalan)

Laura Mainin
B.Sc Aquaculture(Hons) - UMS
Tel : 088-441311
E-mail: Laura.Mainin@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Bahagian Penyelidikan dan Inovasi)

Helena Biun
B.Sc (Biotechnology) - UMS
M.Sc (Biotechnology) - UMS
PhD (Biotechnology) - UMS
Tel : 088-428416
E-mail: Helena.Biun@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Akaun)

Nadiah binti Ramly
C.A.(M), ASEAN CPA
Bac. of Accounting (Hons). - UMS
Tel : 088-235966
Email: Nadiah.Ramly@sabah.gov.my

Penolong Pengarah (Pentadbiran)

Resiah binti Aneh
Tel : 088-235966
Email: Resiah.Aneh@sabah.gov.my

Ketua Cawangan (Perkhidmatan)

Asnizah binti Zulkefli
Tel : 088-235966
E-mail: Asnizah.Zulkefli@sabah.gov.my

Ketua Pejabat Pengarah

Bernedeth Joseph
Diploma Perikanan - UPM
Tel : 088-235966 (ext 148)
E-mail : Bernedeth.Joseph@sabah.gov.my