Program Pembangunan Teknologi

Antara projek di bawah Program Pembangunan Teknologi adalah:

 1. Projek Pembangunan Induk Ikan Marin
  • Projek ini menjurus kepada penghasilan beberapa baka induk berkualiti seperti induk siakap (Lates calcarifer), induk kerapu (Epinephelus), induk balat (Halothuria scabra), induk ketam (Scylla sp.), induk abalone (Haliotis sp.) & induk ikan bahulu (Chanos chanos).
 2. Projek Pemerkasaan Industri Pembenihan Akuakultur Marin
  • Projek ini memfokuskan untuk menghasilkan telur-telur ikan dan benih balat serta makanan hidup (zooplankton & fitoplankton) yang berkualiti.
 3. Projek Percubaan Pembenihan Spesis Baharu
  • Projek ini dilaksanakan terhadap ketam bakau ( paramamosain, S. tranquebareca, S. olivacea & S. serrata) dan latok (Caulerpa lentillifera). Projek ini sebenarnya lebih tertumpu untuk menghasilkan benih di dalam persekitaran hatcheri.
 4. Bantuan Insentif Akuakultur Marin
  • Projek ini lebih kepada projek bantuan terhadap para pengusaha hatcheri. Bantuan adalah dalam bentuk tangki asuhan, tangki untuk kultur plankton dan bahan binaan untuk hatcheri balat.
 5. Projek Inkubator
  • Projek ini bertujuan untuk memberi peluang kepada individu/syarikat yang berminat dan mempunyai pengalaman dalam bidang pembenihan ikan marin namun belum lagi mampu membina bangunan hatceri atau nurseri mereka sendiri.
  • Kriteria tambahan diperlukan termasuk kemampuan dalam menyediakan modal pusingan yang cukup untuk menampung kos operasi.
  • Individu/Syarikat yang berjaya dipilih akan menjadi inkubatee selama 2 tahun dengan pertimbangan untuk disambung 1 tahun tambahan tertakluk kepada kelulusan pihak Jabatan.