Program Latihan & Pembangunan Insan

Program yang dilaksanakan untuk memberikan latihan dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan pengetahuan kumpulan sasar. Antara program yang sering dilaksanakan adalah;

 1. Kursus Asas Pelayaran & Peralatan GPS.
 2. Kursus Asas Pemprosesan Ikan Air Tawar (Prog. Agropreneur Muda).
 3. Kursus Pemprosesan Produk ‘Freshwater Fish & Shellfish’.
 4. Kursus Akuakultur Air Tawar 2021
  • Kursus Asas Ternakan Ikan Air Tawar
  • Kursus Agroprenuer Muda Ternakan Ikan Air Tawar
  • Latihan Sangkut
  • Latihan Industri
 5. Latihan Penternak Akuakultur Marin.