Bahagian Biosekuriti

  1. Memproses dan mengeluarkan sijil kesihatan Produk Perikanan (Hidup) kepada pengeksport Perikanan di seluruh Sabah.
  2. Memproses dan mengeluarkan sijil Tempatasal Bukan Keutamaan (STBK) Ikan Dan Hasilan Ikan (Chapter 3 HS Code).
  3. Memberi khidmat nasihat tentang Pensijilan MyGAP dan FQC kepada penternak-penternakak akuakultur dan premis pengeksport di seluruh Sabah.
  4. Pendaftaran biosekuriti ladang dan premis pengeksport/ pengimport perikanan.
  5. Menjalankan pelbagai Ujian Makmal.
  6. Makmal PCR – Khidmat analisis PCR Penyakit Ikan.
  7. Makmal Biotoksin – Khidmat Analisis Elisa.
  8. Makmal Mikrobiologi – Khidmat Analisis Mikrobiologi.
  9. Makmal Kualiti Air – Khidmat Analisis Kualiti Air.
  10. Menjalankan Siasatan dan Pemantauan Kes Kematian & Penyakit Ikan.