Pej. Pengurusan Perangkaan & Data

Membekalkan data-data perangkaan perikanan Sabah seperti berikut:

  1. Data pendaratan perikanan tangkap marin Sabah.
  2. Data pendaratan perikanan air tawar Sabah Sabah.
  3. Data pengeluaran hasil akuakultur marin dan air tawar Sabah.
  4. Lain – lain data yang berkaitan dengan Industri Perikanan Sabah.