Pej. Pengurusan Teknologi Maklumat & Pendigitalan

  1. Mencetak pelbagai jenis dokumen & maklumat dalam bentuk dokumen bercetak ataupun secara dalam talian.
  2. Menyalurkan sumber maklumat perkhidmatan yang diberikan oleh pihak Jabatan melalui sumber bercetak, pameran dan media baru.