Monday, October 25, 2021 - 12:16
-A A +A

Laporan Projek CTI (EAFM) 21 FEBRUARI 2019

Category: 
Seminar paper
Description: 
PENGURUSAN PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN EKOSISTEM (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT/ EAFM) - PEMBENTANGAN DERAF PELAN TINDAKAN UNIT PENGURUSAN PERIKANAN (FISHERIES MANAGEMENT UNIT (FMU)) UDANG LAUT SANDAKAN