Thursday, December 1, 2022 - 04:08
-A A +A

Laporan Projek CTI (EAFM) 24 JUN 2016

Category: 
Seminar paper
Description: 
PENGURUSAN PERIKANAN MELALUI PENDEKATAN EKOSISTEM (ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT/ EAFM) - PEMBENTANGAN HASIL PERBINCANGAN BERSAMA AGENSI-AGENSI KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN BERKENAAN UDANG LAUT SANDAKAN DAN PEMBENTANGAN DERAF PELAN TINDAKAN UNIT PENGURUSAN PERIKANAN (FISHERIES MANAGEMENT UNIT (FMU)) UDANG LAUT SANDAKAN