Monday, October 25, 2021 - 12:43
-A A +A

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (PELUPUSAN ASET) - Tawaran Sehingga 13 November 2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN) No. Sebutharga : JPIN/PPM(18):300-3(S)/32 Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti yang ternyata di dalam iklan tawaran.